459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Žluté zuby

Popis žlutých zubů

Fyziologie (jak to má fungovat)

Zuby jsou důležitou součástí dutiny ústní. Slouží hlavně k oddělování a rozmělnění potravy. Dospělý člověk má 32 zubů. Každý člověk má 4 druhy zubů. Konkrétně 8 řezáků, 4 špičáky, 8 třenových zubů a 12 stoliček.

Zub se skládá ze tří částí: kořene, krčku a korunky. Korunka je ta část, kterou vidíme, když otevřeme ústa. Kořen je umístěn v zubním alveolu v čelisti a krček tvoří předěl mezi těmito strukturami, je zhruba v části kde na zub doléhá dáseň. Povrch zubu pokrývá zubní sklovina, což je nejtvrdší sloučenina v těle. Největší část zubu vyplňuje zubovina, která se strukturou velmi podobá kosti. Poslední složkou zubu je zubní dřeň, která vyplňuje dřeňovou dutinu uprostřed zubu.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Za hlavní příčinu je zmiňováno zanedbávání důsledné hygieny dutiny ústní.

Dalším možným výkladem je:
Sklovina na povrchu zubu je přirozeně bílá. Zubovina, která je pod sklovinou skryta, je na druhou stranu žlutá. Díky ubývání zubní skloviny, ať už genetickými vlivy, špatnou hygienou nebo stářím, začíná zubovina více a více prosvítat skrz zubní sklovinu.

Příčiny

  • špatná hygiena, nedostatečné čištění zubů (málo času věnovaného čistění chrupu, měkký kartáček)
  • špatná strava
  • kouření
  • vrozená dispozice
  • stárnutí

Příznaky

Nápadně žluté zuby.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Pro bělejší zuby je důležité pravidelné čistění, minimálně dvakrát denně.

Léky

Moderní medicína též nabízí bělení, pudry, bělící pasty.

Nic však nenahradí nutnost pravidelného čištění chrupu.

Potraviny

Barvu zubů též dovede ovlivnit i skladba našeho jídelníčku (zdravá výživa).

(Informační zdroje stránky)